Search
Close this search box.

Nâng mũi cấu trúc bao thì ổn định?

Nâng mũi cấu trúc bao thì ổn định? Điều trông đợi nhiều nhất chính là được nhìn thấy dáng mũi hoàn thiện sau phẫu thuật. Vậy nâng mũi cấu trúc bao lâu thì ổn định? Trong bài viết [...]